Persondatapolitik

Persondatapolitik

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, GDPR, vil jeg i denne Persondatapolitik orientere om min behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.

I forhold til dig og din virksomhed, er jeg databehandler for de personoplysninger du selv leverer til mig, og i nedenstående tekst, beskriver jeg hvordan Lindhoff Regnskab anvender og beskytter de oplysninger, du opgiver, når du anvender mit websted.

 

0. Introduktion – Hvad er Personoplysninger

Som det er anvendt i dette skriv betyder udtrykket ”personoplysninger” generelt oplysninger, som specifikt identificerer en person (såsom brugerens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kreditkort- eller andet kontonummer) eller som er forbundet med en identificerbar person (såsom demografiske oplysninger eller oplysninger om en persons aktiviteter, når sådanne oplysninger er knyttet til personligt identificerende oplysninger).

Personlige oplysninger inkluderer dog ikke, og nærværende politik dækker ikke, offentligt tilgængelige oplysninger. Personoplysninger omfatter heller ikke ”aggregerede” oplysninger, som er data, jeg indsamler om brugen af webstedet eller kategorier af webstedets brugere, hvorfra personoplysninger er blevet fjernet eller anonymiseret. Jeg samler aggregerede data til en række formål, herunder for at hjælpe mig med at forstå tendenser og brugernes behov, så jeg bedre kan udvikle nye produkter og tjenester og tilpasse eksisterende produkter og tjenester til brugernes behov.

Mine ydelser og services henvender sig ikke til nogen personer under 18 år. Hvis du er under 18 år, må du ikke anvende tjenesten eller give personoplysninger til mig.

 

1. Dataansvarlig

Lindhoff Regnskab
CVR nr: 40709886
Svanegårdsvej 6
4720 Præstø
Kontakt email: Ditte@lindhoff-regnskab.dk
Tlf. : 40493288

 

2. Indsamling og anvendelse af personoplysninger

Jeg indsamler personoplysninger om dig og dine ansatte for at kunne opfylde min aftale med dig.
– Du kan ikke være kunde hos mig, hvis du ikke giver mig de oplysninger, jeg har brug for at kunne løse din opgave.

 

For alle mine virksomhedskunder indsamler jeg følgende oplysninger:
din virksomheds navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer, samt dit navn og din virksomheds cvr.nr og betalingsoplysninger.

Som udgangspunkt modtager jeg disse oplysninger fra dig. Enkelte oplysninger henter jeg selv som en service fra offentligt tilgængelige kilder såsom CVR-registreret.

Derudover indsamler jeg følgende oplysninger afhængigt af din virksomhedstype eller tillægsprodukter du har købt hos mig:

Enkeltmandsvirksomheder – Indberetning: CPR nummer

Personlig Selvangivelse: CPR nummer

Lønadministration: Personoplysninger på dine ansatte

Bogføring og bankafstemning: Som følge af at skulle foretage din bogføring og bankafstemning må jeg naturligt have adgang til dine bilags- og bankoplysninger. Disse oplysninger får jeg enten ved at du sender dem til mig, eller at du giver mig kiggeadgang til selv at hente hvad jeg har brug for. Jeg indsamler ikke information fra disse kilder udover det jeg har brug for at kunne lave en retvisende bogføring og regnskab.

Lindhoff Regnskab ndsamler ikke Personfølsomme Oplysninger
Lindhoff Regnskab indsamler og bruger generelt ikke personfølsomme data, da disse som udgangspunkt er uvedkommende for levering af min service. Personfølsomme oplysninger kan komme mig til kendskab som følge af min behandling af tilsendte oplysninger, men disse oplysninger registreres og gemmes ikke.

 

2.1. Brug af Cookies til indsamling af anonyme data

Lindhoff Regnskab webservere indsamler anonyme oplysninger, f.eks. din computers IP-adresse, den anvendte browsersoftware, operativsystemet, adgangstidspunkterne og de besøgte sider. Disse oplysninger anvendes til at overvåge brugen og vurdere effektiviteten af Lindhoff Regnskabs websted, og at tilpasse min hjemmeside til brugernes behov og browsere, så indholdet fremstår bedst muligt.

Oplysninger der indsamles via brug af cookies, anvendes udelukkende til at optimere brugeroplevelsen på Lindhoff-regnskab.dk og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Al information der indsamles via cookies indsamles anonymt, og kan ikke bruges til at identificere dig som enkeltperson.

 

2.2. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Er du endnu ikke kunde hos mig, indsamler jeg oplysninger om dig/din virksomhed til brug for min markedsføring over for dig.

Det gør jeg for at kunne forfølge min legitime interesse i at markedsføre mig over for dig.

Jeg anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis du har givet mig disse oplysninger og bedt mig om at kontakte dig gennem forskellige kontaktformularer på Internettet, eller ved at du har ringet mig op og bedt om at blive kontaktet.

Du kan til enhver tid bede mig om ikke at kontakte dig fremover. Send en mail til Ditte@lindhoff-regnskab.dk og bed om at blive slettet fra min  kontaktliste.

 

2.3. Brug af personoplysninger

Jeg bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed.

Jeg bruger dem også til at forbedre mine  tjenesteydelser og til at kunne målrette mine budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har bedt mig om det, eksempelvis ved skift af revisor.

 

2.4. Opbevaringsperiode af personoplysninger

Jeg gemmer dine personoplysninger så længe jeg har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed.

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer jeg dine personoplysninger så længe jeg er forpligtet hertil efter gældende lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

 

3. Fortrolighed – Videregivelse af personoplysninger

Jeg videregiver ikke personoplysninger til nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Al viderelevering af dine data sker udelukkende med dit udtrykkelige samtykke, med mindre at jeg er forpligtet til at gøre det i henhold til gældende lovgivning.

Jeg benytter mig i visse tilfælde af underleverandører til at levere dele af min ydelse til kunderne. Disse underleverandører har alle underskrevet en fortrolighedsaftale, der forbyder dem at videregive nogen form for personoplysninger som der måtte komme dem til kendskab, som følge af udførelse af arbejdet.

 

4. Sikkerhed

Jeg er forpligtet til at sikre, at dine oplysninger er sikre. Jeg har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til tab, misbrug eller ødelæggelse af de data, som er undergivet mit ansvar.
Jeg udvikler løbende mine sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at mine systemer er sikre og beskyttede, og det kun er personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

 

5. Links til andre websteder

Som en del af min hjemmeside kan der findes links til andre eksterne websteder af interesse. Disse ejes og administreres af andre eksterne selskaber. Og jeg er ikke ansvarlig for deres indhold eller deres praksis og politik for indsamling og behandling af personoplysninger.

Hvis du besøger disse eksterne websteder, uagtet at jeg selv har linket til dem, anbefaler jeg dig derfor, at du altid læser pågældende hjemmesides privatlivspolitik og øvrige relevante politikker.

 

6. Adgang til oplysninger

Som bruger af min hjemmeside og service kan du når som helst få foretaget ændringer i de oplysninger, jeg har gemt om dig.

Du kan når som helst anmode om at få indsigt i de personoplysninger som jeg har indsamlet om dig.

Hvis du mener, at de oplysninger, jeg har om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige, eller hvis du måtte ønske at klage over min behandling af dine personoplysninger, er du altid meget velkommen til at kontakte mig på:

Mail: Ditte@Lindhoff-regnskab.dk

Telefon: +45 40493288

 

7. Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver jeg dig besked i form af en synlig meddelelse på min website.

 

Sidst revideret august 2019.

Kontakt


For yderligere information eller spørgsmål

LINDHOFF REGNSKAB

TLF: 40493288  

MAIL: Ditte@lindhoff-regnskab.dk

CVR: 40709886